InDiMedia: Forprojektet til BID-TV (Brugercentreret interaktivt, digitalt TV)

Project Details

Description

Forprojektet til BID-TV har til formål i et samarbejde mellem jysk-fynske videninstitutioner, virksomheder og medieinstitutioner at opbygge viden og kompetencer inden for interaktivt, digitalt TV. Forprojektets overordnede mål er at konkretisere formål, aktiviteter og projektkonsortium i forbindelse med udarbejdelsen af et senere forslag til projekt om ?Brugercentreret Interaktivt Digitalt TV? under IT-korridoren, det Jysk-fynske erhvervssamarbejde. For at opnå dette skal forprojektet: dels identificere potentielle deltagere i en senere konsortiedannelse og projektansøgning under IT-korridoren blandt jysk-fynske virksomheder og medieinstitutioner inden for ITV- og DVB-området; identificere andre faglige kompetencer, forskningsprojekter og vidensmiljøer inden for området, herunder især eksterne samarbejdspartnere blandt forskningsinstitutioner i det jysk-fynske område; samt etablere en foreløbig udredning af den aktuelle og fremtidige status for interaktivt, digitalt TV på baggrund af de erfaringer, der er indhøstet i igangværende og afsluttede tests, herunder udredninger om markedet for interaktivt, digitalt tv og om det eksisterende udbud af digitalt indhold og tjenester. Eksterne samarbejdspartnere: Lars Jespersen (Chefredaktionen, NORDJYSKE Medier), Jan Højsgaard og Søren Jønsson (Studio 1-2, Herning), Claus Rosenstand (MakeDo Media), Karsten Ingemand Pedersen (TRIAX A/S); Dir. Jesper Kaagaard (Futarque); Gitte Møldrup (IT-Vest), Svend Aage Svenstrup (KMD); Jens Uggerhøj (Center for Netværkssamfundet), Nanna Skovrup (Sekretariatret for Det Digitale Nordjylland).
StatusFinished
Effective start/end date30/09/200330/09/2003