Indvandringen i relation til forsørgelsesmodeller, familiestruktur og arbejdsmarkedet / Migration - Breadwinner Models, the Family and the Labour Market

    Project Details

    Description

    Projektets arbejdstese er, at forskellene mellem indvandrere og resten af befolkningen mht. forsørgelse og arbejdsmarkedsdeltagelse uddybes snarere end indsnævres i de senere år, og at der er en kraftige etnisk dimension i polariseringen mellem 'time rich - work poor' og 'time poor - work rich'. Denne arbejdstese er på ingen måde blevet svækket gennem undersøgelserne i projektets første år i 2001. De første resultater af projektet er publiceret i kapitlet "Migration, arbejdsliv og levevilkår" i Marginalisering, integration, velfærd, Aalborg Universitetsforlag 2001. Her er immigrationen sat i relation til ændringerne i kvindernes erhvervsaktivitet og i forsørgelsesmodellerne "fra ene-forsøger familien til to-forsørger familien". Indvandrernes, eller rettere nogle indvandrergruppers, problemer med integration på arbejdsmarkedet og dermed adgang til selvforsørgelse berøres endvidere udfra en kønsmæssig vinkel i mine rapporter til EU: Report on Gender Impact Assessment and the Employment Strategy og Gender equality and employment strategy - Evaluation of the 2001 Danish Action Plan for Employment. I 2001 er der indsamlet data og forberedt en empirisk segregeringsanalyse, der skal afdække den kønsmæssige og etniske segmentering af arbejdsmarkedet. Formålet er at belyse forskelle i placeringen på arbejdsmarkedet, og dermed til dels også arbejdsvilkårene. Den metodiske ramme for dette arbejde er i 2001 forberedt gennem studier og diskussioner af de hidtidige segregeringsmålinger. Projektet er et AMID-projekt med støtte fra SSF og SHF.
    StatusActive
    Effective start/end date19/05/2010 → …