Project Details

Description

Antallet af indlejrede systemer stiger kraftigt i disse år. Samtidig stiger kompleksiteten af den benyttede hardware og den indlejrede software, der anvendes. Det er ikke længere ualmindeligt, at et indlejret system benytter dual eller quad core processorer og har mega eller giga bytes lager. Samtidigt finder de meget små platforme vej ind i produkter, hvor programmerbar logik tidligere var uden for rækkevidde. Desuden er hardware blevet konfigurerbar og programmerbar i form af FPGA’er, og i mange sammenhænge implementeres algoritmer vha. ASIC og DSP-arkitekturer. Mange applikationer har hårde tidskrav og måske safety critical elementer, men i alle tilfælde er det blevet nødvendigt at tænke energiforbrug ind.

Traditionelle udviklingsmetoder og teknologier har svært ved at følge med i en verden, hvor selv hardware følger en agil udviklingsproces. Det er nødvendigt at gøre ”time to market” kortere, reducere eller eliminere fejl og optimere energiforbruget. Med andre ord er det nødvendigt at følge udviklingen og kigge på alternativer til de nuværende platforme og tool-chains.

Interessegruppen for Embedded Systems Engineering vil beskæftige sig med udviklingsværktøjer, programmeringssprog, verifikationsmetoder og værktøjer, hardware og hardware udviklingsplatforme.

Formålet med interessegruppen Embedded Systems Engineering er derfor at sikre et forum til videnoverførsel og innovation, både virksomhederne imellem og mellem forskning og industri. Forummet vil have fokus på både dansk og international forskning og udvikling på området.

Aktiviteterne i interessegruppen vil være centreret omkring tre-fire årlige halvdagsmøder og evt. enkelte større arrangementer, der blandt andet vil bestå af indlæg fra virksomheder samt et eller flere eksterne faglige oplæg fra forskere og/eller virksomheder.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201431/12/2018

Collaborative partners

  • Technical University of Denmark