INFINIT Udviklingsprocesser i vækst

Project Details

Description

I en virksomhed i vækst stiger kompleksiteten eksponentielt med stigende antal medarbejdere og det medfører at organisationen mister kontrol.
I både store og små virksomheder er der stort behov for til stadighed at kunne håndtere vækst effektivt.
I praksis oplever virksomhederne vanskeligheder ved at gennemføre de ønskede forandringer og når det lykkes har det oftest taget væsentlig længere tid end forventet.

I dette projekt vil vi eksperimentelt gennemføre mindst 2 forløb med virksomheder for at afdække de praktiske forhold, der skal iværksættes for at bringe en virksomhed i vækst fra et oplevet problem over dets symptomer og en løsning, som de kan se giver værdi, til at selve forandringen er gennemført med et positivt resultat, der har bragt virksomheden tilbage i kontrol.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201430/06/2014

Collaborative partners

  • DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik (Project partner)

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.