Manufacturing Information Systems

Project Details

Description

Projektet omfatter modellering og design af internetbaserede systemer til planlægning i forsyningskæden med fokus på arkitekturer, funktionalitet og snitflader. I forbindelse med projektet er der indgået en række strategiske alliancer med virksomhederne Oracle, Sun, Navision, PricewaterhouseCoopers, PDC og BaaN samt George Mason University i USA. Via medfinanciering fra Oracle og Navision har det været muligt at igangsætte to ph.d.-projekter. Et centralt element i projektet er opbygningen af et produktionsstyringslaboratorie med informationssystemer fra bl.a. Oracle, Navision, PDC og BaaN. Laboratoriet muliggør afprøvning, analyse og vurdering af forskellige typer af planlægningssystemer samt integration af disse. Laboratoriet indgår som et centralt element i projektet "Intelligent produktion med dynamisk simulering", der i samarbejde med virksomheden Markman og seks nordjyske industrivirksomheder har fået 2,7 mio. kr. i støtte fra Det Digitale Nordjylland. I forbindelse med projektet er der afholdt en international konference (SMESME'2001) med over 200 deltagere fra 12 lande, en international workshop (Technical Exchange Workhsop) samt 11 seminarer inden for produktkonfigurering, produktionsstyring og IT. For mere information henvises til www.iprod.auc.dk/misg Deltagere: Hans-Henrik Hvolby, Kenn Steger-Jensen, Hans S. Bonde og Kaj A. Jørgensen, Institut for Produktion, AAU. (Hans-Henrik Hvolby)
StatusFinished
Effective start/end date31/12/200331/12/2003