Infrastruktur, Transport og Miljø - Om broernes og logistikkens danmarkskort

  • Hansen, Leif Gjesing, (Project Participant)

Project Details

Description

Formålet med projektet har været at undersøge, hvilken indflydelse etableringen af de faste forbindelser over Storebælt og Øresund har haft for udvalgte virksomhedstypers organisering af logistik og transport. Projektets resultater bygger på en række caseundersøgelser blandt udvalgte eksempler på produktions-, distributions- og transportvirksomheder. Caseundersøgelserne har fokuseret på ændringer i virksomhedernes logistiske beslutningsniveauer:
 ændringer i virksomhedernes lokalisering
 ændringer i virksomhedernes handelsrelationer
 ændringer i virksomhedernes organisering af varestrømme ændringer i virksomhedernes organisering af transportressource
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2013

Funding

  • <ingen navn>