Inkluderende psykologi

Project Details

Description

Projektets formål er at identificere psykologiske forståelser med inkluderende potentialer for mennesker, der næsten kan og gerne vil indgå i samfundslivet på lige fod, men har brug for redskaber til at håndtere en afgrænset udfordring (fx kroniske smerter, fremmedkulturel baggrund eller uddannelsesmæssige vanskeligheder).

Projektet danner ramme om en række samarbejder om konkrete cases og har en uddannelsesmæssig dimension i det psykologiske professionsprogram KANUK.

AcronymIP
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201031/12/2015

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.