Inklusion i fagundervisning

Project Details

Description

Forskningsprojektet ”Inklusion i fagundervisningen”, har til formål at udvikle konkrete og praksisorienteret viden om virkningsfulde indsatser, metoder og redskaber for inklusion i undervisningen og hvordan de kan realiseres i folkeskolen.
Tilvejebringe flere data om effekten af inklusionsindsatserne både i projektet og som følge af folkeskolereformen. Skabe et forskningsforankret og mere velafprøvet grundlag for udvikling af inkluderende pædagogisk og didaktisk praksis i fagundervisningen. Styrke det metodiske grundlag for vurdering af effekten af inklusionsfremmende fagundervisning. Styrke den praktiske anvendelighed af projektets resultater både for praktikerne på skolerne og for Undervisningsministeriet.
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201501/07/2018