InnoBYG - Anvendelse af LCA data for danske byggevarer

Project Details

Description

Projektets formål er at fremme anvendelsen af LCA data for danske

byggevarer. I CEN/TC 350 udvikles der nu standarder for

miljøvaredeklarering af byggevarers miljøegenskaber (LCA data) til støtte

for livscyklusvurderinger i forbindelse med bæredygtighedscertificering af

bygninger. Livscyklusvurdering af hele bygninger kan være meget

arbejdskrævende; der er derfor behov for at forenkle og smidiggøre

anvendelsen af LCA data i forhold til design- og byggeprocessen ved at

udvikle databaser, opgørelses- og designværktøjer samt facilitere udtræk

af materialemængder fra elektroniske bygningsmodeller og koble til

energibehovsberegninger. Projektet vil tage udgangspunkt i udviklingen og

erfaringerne med det 1. generations LCA værktøj BEAT, som SBi

udviklede i 90-erne, og i internationale erfaringer. Målgruppen for projektet

er byggevareproducenter og -leverandører samt projekterende arkitekter,

ingeniører og entreprenører. Projektet er primært baseret på udvikling af

koncepter og prototyper og vil blive fulgt op af konkrete

udviklingsprojekter.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201001/06/2014