Innovation i nyere bæredygtigt byggeri

  • Jensen, Jesper Ole (Project Participant)
  • Jørgensen, Michael Søgaard (Project Participant)
  • Elle, Morten (Project Participant)

Project Details

Description

 Der er inden for de senere år set en række innovative eksempler inden for bæredygtigt byggeri, hvor der arbejdes nytænkende med samarbejdsformer, design og teknologisk indhold for at opnå fordele i forhold til miljøbelastning og ressourceforbrug (herunder energiforbrug). Ideen med projektet er at analysere en række af disse eksempler med henblik på at vurdere - hvilke typer teknologisk og organisatorisk innovation projekterne er udtryk for, - hvilke erfaringer der er opnået i innovationsprocessen fra projektering til drift, - hvilke fordele der er/forventes at blive opnået i fht. miljøbelastning og ressourceforbrug, - hvordan de kommunale rammer har påvirket byggeriet, - hvilke muligheder og barrierer for innovation projekterne har vist,- hvordan erfaringerne er blevet forankret blandt de projekterende og udførende i byggebranchen.

Der udvælges nyere cases, hvor der foreligger erfaringer med innovative tiltag i bæredygtigt byggeri. Blandt mulige eksempler kan nævnes Fremtidens Parcelhuse i Køge, Munksøgård i Roskilde, Hvissinge Vest i Glostrup, Teglmosegrunden i Albertslund, lavenergibyggeri i Stenløse, Økohus99 i Kolding, Ikast og Århus, Ullerødbyen i Hillerød, Ringgårdens projekt "Arkitektur og Bæredygtighed i Dansk Boligbyggeri" i Lystrup og området Västra Hamnen i Malmø.  

Formålet med projektet er at belyse ovenstående problemstillinger og teste hypoteser som:

Nye samarbejdsformer skaber teknologisk, designmæssig og miljømæssigt innovation "Traditionelle" virksomheder lærer af økologiske virksomheder - og omvendtBæredygtigt byggeri er ikke længere kun for en begrænset gruppe borgereBæredygtige koncepter kan integreres som del af kernekompetence og kerneydelse hos de projekterende og udførende virksomheder. Involvering af brugererfaringer og -interesser i projektering og ibrugtagning af bæredygtigt byggeri kan have betydning for de miljø- og ressourcemæssige resultater

Projektet vil samle op på muligheder og barrierer for samarbejde og innovation samt strategier for at fremme bæredygtig innovation i byggeriet de analyserede projekter peger på.

StatusFinished
Effective start/end date01/03/200731/12/2009

Funding

  • <ingen navn>