Innovation in Coastal Tourism: Co-creating Competitive Experiences

  Project Details

  Description

  Over de seneste ti år har dansk kystturisme befundet sig i et konkurrencefyldt marked i rivende udvikling, og den internationale efterspørgsel efter kystferier i Danmark har været for nedadgående. Manglende innovation er én af forklaringerne på, at dansk kystturisme har tabt markedsandele. Dette bunder dels i en mangel på detaljeret viden om efterspørgselsmønstre. Dels i en erhvervsmæssig struktur karakteriseret ved geografisk spredte og løst forbundne lokale entreprenører, som kun i begrænset omfang får del i den markedsrelevante viden, som trods alt eksisterer. Hvordan finder vi intelligente måder at indsamle viden om forskellige typer af kystturister, og hvordan får vi delt denne viden og omsat den til innovative oplevelsestilbud, som appellerer til internationale markeder? Helhedsorienterede løsninger, som går på tværs af destinationer og sektorer, er blandt byggestenene i projektet InnoCoast. Disse vil bidrage til at reducere den skæve sæsonfordeling og dermed gøre kystturisme økonomisk bæredygtigt for lokale entreprenører. Projektet har til formål at generere forskningsbaseret viden, som vil bidrage til lokale virksomheders oplevelsesinnovation inden for natur-, kultur- og fødevareturisme. Projektet har en flerstrenget tilgang til innovation og fokuserer således på, hvordan turistoplevelser skabes i samspil mellem turister, turismeaktører og offentlige myndigheder. Ved at nytænke samarbejdet mellem offentlige og private aktører såvel som forskere vil InnoCoast muliggøre skabelsen af værdiskabende klynger på tværs af sektorer og et diversificeret oplevelsesudbud i danske kystområder.
  Projektet er finansieret af Innovationsfonden.
  AcronymInnoCoast
  StatusFinished
  Effective start/end date01/03/201628/02/2019

  Collaborative partners

  • Roskilde University (Project partner)
  • Copenhagen Business School (Project partner)
  • CRT (Project partner)
  • VisitDenmark (Project partner)
  • Dansk Kyst- og Naturturisme (Project partner)
  • Feriehusudlejernes Brancheforening (Project partner)
  • University of Southern Denmark (Project partner)