Innovation og involvering gennem styrkelse af dialog i moderne teamorganisationer. Finansieret af Rådet for Teknologi og Innovation/Videnskabsministeriet

Project Details

Description

Omkring 1/3 af arbejdsstyrken i Danmark er organiseret i team. Team-organisering, medarbejderinvolvering, flade strukturer og nye ledelsesformer breder sig til et stigende antal små og mellemstore organisationer. Formålet med dette humanistiske erhvervsforskningsprojekt er at styrke den medarbejderdrevne innovation i team gennem involverende dialog og et involverende undersøgelsesdesign. Erfaringer fra tidligere samarbejder med Lego, Det Ingeniør-, Natur- og Sundhedsvidenskabelige fakultet og AAU-Innovation på Aalborg Universitet, viser, at der i team ligger et ubrugt innovations- og vækstpotentiale, som kan bringes i spil, uden at der nødvendigvis indføres ny teknologi.

Formålet vil realiseres gennem et tæt samarbejde mellem fire videninstitutioner (AAU, KU, CFVU/Nordjyllands Erhvervsakademi, Kompetencecenter Silkeborg) og tre virksomheder (CSC, Danfoss Solar Inverters, Borgerservice/Silkeborg Kommune). De medvirkende virksomheder er forskellige mht. størrelse, branche og geografisk placering. En følgegruppe er sammensat efter tilsvarende principper. CFVU og Kompetencecenter Silkeborg sikrer videnspredning af projektets resultater til små og mellemstore virksomheder. Hensigten er at bidrage til optimal videnspredning omkring praktiske, dialogiske metoder til medarbejderdreven innovation.

StatusFinished
Effective start/end date01/01/200831/12/2009

Funding

  • Ernst B. Sund Fonden
  • Rådet for Teknologi og Innovation