Innovationer i det offentlige-private samspil (INOPS)

 • Lindholst, Christian (Project Manager)
 • Hansen, Morten Balle (Project Participant)
 • Dotterud Leiren, Merethe (Other)
 • Noren Bretzer, Ylva (Other)
 • Selin, Johanna (Other)
 • Petersen, Ole Helby (Other)
 • Burton, Mel (Other)
 • Dempsey, Nicola (Other)
 • Kristoffersson, Anders (Other)
 • Persson, Bengt (Other)
 • Randrup, Thomas Barfoed (Other)
 • Soldfjeld, Ingjerd (Other)

Project Details

Description

Formålet med forskningsprojektet er i et internationalt perspektiv at beskrive, analysere og anbefale forskellige former for organiseringen af det offentlig-private samspil indenfor det kommunaltekniske område med fokus på innovation samt former for optimal inddragelse af entreprenøren.

Projektet vil nærmere undersøge baggrunden for, samt implementeringen af forskellige former for udlicitering og offentligt-privat samspil med udgangspunkt i erfaringer med udlicitering af driftsopgaver på det vej- og parkområdet i Danmark, Sverige, Norge og England.

De centrale forskningsspørgsmål er:

1. Hvilke former for udlicitering og offentligt-privat samspil anvendes og overvejes anvendt af de kommunale forvaltninger i Danmark, Sverige, Norge og England?

2. Hvilke, drivkræfter, overvejelser og rationaler, der er i spil i de forskellige lande når kommunale forvaltninger udvikler og implementerer forskellige former for offentligt-privat samarbejde?

3. Hvad er forudsætninger, samt fordele og ulemper, ved forskellige former for udlicitering og offentligt-privat samspil i de enkelte lande og på tværs af landene?

AcronymINOPS
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201431/12/2016

Collaborative partners

 • Roskilde University (Project partner)
 • University of Sheffield (Project partner)
 • Transportøkonomisk Institutt (Project partner)
 • University of Gothenburg (Project partner)

Funding

 • Dalgas Innovation

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.