Innovationskonsotium: Fuel Cell Shaft Power Packs

Project Details

Description

Det er formålet med nærværende innovationskonsortium at etablere grundlaget for en produktion af brintbaserede motorenheder. I konsortiet udvikles og demonstreres brintteknologien i tre konkrete projekter på anvendelsesområderne, små transportmidler og mobile enheder. Herved sikres, at forskningen bliver målrettet mod specifikke markedssegmenter, og at der opnås stor synergi mellem teknologiudvikling og markedsefterspørgsel. I konsortiet vil der endvidere blive udviklet nye redskaber til kommercialisering af brintteknologien og nye metoder for brugerdrevet innovation. I konsortiet deltager en række innovative SMV’er i et tæt samspil med store veletablerede virksomheder på markedet. De store virksomheder deltager primært som komponentleverandører og sikrer dermed, at der udvikles og produceres de nødvendige komponenter. De deltagende SMV’er er både komponent- og systemleverandører og sikrer dermed, at de udviklede produkter bliver markedsført på etablerede eller nye potentielle markeder. Herved opstår muligheden for et nyt dansk industrieventyr med øget eksport og mindre miljøbelastning til følge. Projektet gennemføres af Aalborg Universitet, Copenhagen Business School, Hydrogen Innovation Research Centre og Teknologisk Institut i samarbejde med Dantherm A/S, CYKELLET I/S, H2Logic ApS, GMR Maskiner A/S, Falsled Højtryk, Migatronic A/S, EGJ Udvikling A/S, Parker Hannifin Danmark A/S, APC Danmark, Xperion, TRANS-LIFT ApS, og kk-electronic a/s
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200631/12/2008

Funding

  • VTU

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.