Innovationsnetværket for Biomasse

Description

Produktion af energipil er stærkt fokuseret i Grøn Vækst, og der vil blive givet 40 % tilskud til etablering over de næste 3 år, hvilket vil kunne sikre etablering af ca. 30.000 ha. For at optimere udbyttet af denne satsning og fremtidssikre erhvervsmulighederne i de virksomheder, der etablerer og høster pil, er det projektets formål:

- At finde de mest optimale pilekloner til produktion under danske forhold på forskellige jordtyper
- At reducere planteomkostningerne, således at det kan blive ligeså billigt at plante efter ophør af tilskudsordningen
- At undersøge betydningen af høsttidspunkt for udbytte og kvalitet
- At reducere høstomkostninger og forbedre fliskvaliteten
- At optimere produktionens miljømæssige bæredygtighed
- At udvikle et kommercielt system til hold af fritgående grise i pilemarker
- At holde en workshop med pilevirksomheder og -interessenter for at evaluere R&D-indsatsen.
Herforuden gennemføres generelle aktiviteter indenfor temaet biomasse.
AcronymINBIOM
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201030/06/2014

Funding

  • Styrelsen for Forskning og Innovation