Instant Cities as Artistic Playground

Project Details

Description

Projektet "Instant cities as Artistic Playground" fokuserer på den midlertidige “instant” by som kontekst for publikumsinddragende kunst. Kunstværkerne kan arbejde med publikumsinddragelse bade som aktiv deltagelse I collaborative processer, I performative scenarier eller som installationer der inviterer publikum til interaction. Nedenfor angives 4 ínstant situationer', der er meget forskellige, bade med hensyn til kontekst og indhold, som undersøges nærmere I en række artikler.
Det fælles for instant-situationerne, er at der er tale om festivaller med kunst/musik i fokus. De varer en uges tid og etableres iløbet af kort tid, med festivallens korte begivenhedskarakter som formål. Publikums samvær og det relationelle er i fokus. I denne kontekst bruges kunsten til at skabe atmosfære, identitet og oplevelser på festivalpladsen. Kunsten bruges altså aktivt til at opnå en bestemt effekt, at understøtte en bestemt stemming og type af adfærd.
Der arbejdes med to overordnede forskningsspørgsmål i forskningsprojektet:
1. Det kuratoriske greb; hvilke typer kunst findes i den midlertidige by og hvorfor?
2. Hvilke begreber om "Stedsspecificitet" bringes i spil, dels i etableringen af festival-byen og i de kunstværker der produceres til festivalbyen/-livet?


Planlagte aktiviteter:
Artikel: Play ground -Roskilde Festival: Six Directions. ArT studerendes projekt på Roskilde Festival 2013.
Nøgleord: Undervisningsbaseret forskning -Research by design – Studentereksperimenter - semi-bundne opgaver i det kunstneriske felt, studentermotivation - PBL og kreative processer.
Forfattere: Line Bruun Jespersen, Signe Brink Petersen og Gitte Marling. Efteråret 2013

Artikel: Studenterprojekter på Roskilde Festival (2013) og Nibe Festival (2014).
Nøgleord: Komparativ analyse af studenter eksperimenter 1:1 på to festivaller med meget forskellige rumlige/landskabelige kontekster - stedsspecificitet for den midlertidige event – værkanalyse af installationens idé og mål – musikfestivallen som Play Ground (context).
Forfatter: Line Bruun Jespersen. Efteråret 2014

Artikel:
Play ground Burning Man
Nøgleord: – Analyse af tre værker på Burning Man 2014 - den isolerede instant city i en ørken - tidslighed - den international begiventhed med intnernational/virtuel bevågenhed, sustainability – ritualet som sammenhængskraft, utopi, playground som laboratorium
Forfattere: Line Bruun Jespersen & Signe Brink Petersen

Artikel:
Play Ground Images Festival. Den social-politiske festival.
Nøgleord: Analyse af udvalgte værker på Occupy Utopia, Aalborg (2013 + 2015) - fokus på 3. Verdenslandes kunstneriske ressourcer, lokale+international projekter, møde på tværs af landegrænser på lige vilkår; publikums interaction, udveksling mellem permanente og midlertidige by - Playground - underground.
Forfattere: Line Bruun Jespersen & Gitte Marling. Efterår 2015
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201331/10/2015