Integrated laser processes for cost effective prototyping and one of a kind production

Project Details

Description

Når metal bearbejdes, skal bearbejdningsprocesser som skæring og svejsning foregå hver for sig. Det kræver meget håndtering og lagring, da det ikke foregår i samme hastighed og der er en stor del manuelt arbejde. Denne proces vil et nyt projekt nu forkorte og forbedre ved, at udvikle én ny maskine.
Maskinen kommer ikke kun til at forbedre processen ved fremstilling af emnerne, udvikling af nye produkter vil også blive betydeligt nemmere og billigere. I dag printes prototyper i plast, metal eller ved 3D print, da det er for besværligt og dyrt at gøre det i metal. Den nye teknolig vil gøre det muligt at tage metalpladerne direkte fra designfasen til masseproduktionsfasen.
Det hele er programmeret således, at det er et program i maskinen, der udskiftes, for at få et nyt metaldesign. Teknologien vil minimere håndteringstid, omstillingstid, lagerplads, maskinplads, gennemløbstid, udstyrsinvestering og programmeringstid. Det er faktorer, som vil gøre teknologien konkurrencedygtig inden for produktion af mindre serier, prototyper og kundetilpassede produkter.
AcronymINTERLASE
StatusFinished
Effective start/end date01/11/201730/04/2021

Collaborative partners

  • Grundfos DK AS
  • Jydsk Plade Bearbejdnings Center A/S
  • Nordtec-Optomatic A/S
  • Teccluster A/S

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.