Integration af systemer i ordrebehandlingen i mindre og mellemstore virksomheder.

Project Details

Description

Formålet med projektet er at afprøve en metode til analyse og specifikation af nye (rationelle) ordreforløb samt at specificere kravene til nye systemer i ordrebehandlingen. Ordrebehandlingen skal her forstås bredt og omhandler funktioner som salg, konstuktion (kundetilpasning), planlægning, indkøb, produktionsforberedelse samt afviklingen af produktionen.
Målet med at betragte ordrebehandlingsaktiviteterne i en helhed er at synliggøre det potentiale der ligger i et hensigtsmæssigt forløb gennem eliminering af overflødige ansvarsskift og aktiviteter. Resultatet af et bedre ordreforløb er bl.a. en øget leveringssikkerhed, et øget medarbejder engagement og -tilfredsstillelse samt et væsentligt reduceret tidsforbrug.
Der i de senere år er investeret store beløb i ny teknologi i form af bl.a. maskiner og informationssystemer. Analyser viser imidlertid at virksomhedernes konkurrenceevne i mange tilfælde ikke er bedret væsentligt gennem disse tiltag. Det overordnede mål med projektet er derfor at styrke virksomhedernes konkurrenceevne gennem en bedre styring.
Modelarbejdet sigter mod at kunne løse tekniske og administrative opgaver i en mere helheds-orienteret sammenhæng. Indsatsen vil primært foregå på det organisatoriske og det systemmæssige område. Med udgangspunkt i analyser baseret på aktivitetskædetankegangen ønsker vi at opstille metoder til opbygning af sammenhængende tværorganisatoriske funktioner. Formålet med dette arbejde er at fokusere på opgaver frem for afdelinger. Derfor ønsker vi samtidig at vurdere om de anvendte systemer i ordreforløbet i tilstrækkelig grad understøtter behovet for at løse fælles opgaver
Short titleOrdrestyring
StatusFinished
Effective start/end date04/01/199504/12/1997