Integreret Ulykkesforebyggelse på en stor, dansk trævirksomhed samt potentialer og barrierer i denne proces

 • Pedersen, Louise Møller (Project Participant)
 • Nielsen, Kent J. (Project Manager)
 • Kines, Pete (Project Participant)
 • Andersen, Lars Peter S. (Project Participant)
 • Andersen, Dorte R. (Project Participant)
 • Rasmussen, Kurt (Project Manager)
 • Lyngby Mikkelsen, Kim (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Ph.d.-afhandling under det overordnede projekt Integreret Ulykkesforebyggelse på tværs af størrelser og brancher. Projektet er finaniseret af Arbejdsmiljøforskningsfonden og ph.d. afhandlingen er indskrevet ved Institut for Statskundskab, Aalborg Universitet
  StatusFinished
  Effective start/end date01/04/200831/01/2013

  Fingerprint

  Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.