Intelligent information management and decision support in the arctic area (ARCTIC-IIM)

  • Larsen, Henrik Legind (Project Participant)

Project Details

Description

Projektet omfatter forberedelse af projektansøgning til EU's 7. rammeprogram indenfor informations- og kommunikationsteknologi (IKT) området (indkaldelse FP7-ICT-2009-5) i fokusområde ICT-2009.4.3: Intelligent Information Management. Projektet forberedes som et integreret samarbejdsprojekt (IP) med Aalborg Universitet som koordinator.    

Som test- og demonstrationsdomæne er valgt det arktiske domæne. I dette vil vi gøre data- og informationsbaser af forskellig art og fagindhold nemt tilgængelige for anvendelser i videnopgaver som, f.eks., tværgående semantisk udsøgning af information, analyse, beslutningsstøtte, planlægning, samt overvågning af udviklinger i det arktiske område. Dette giver en række udfordringer, som projektet sigter på at løse, herunder meget store datamængder i et stort antal spredte og inkommensurable datasæt, strukturerede såvel som ustrukturerede data, varierende kvalitet af data og information (f.eks., mangelfulde, upræcise, upålidelige, modstridende, etc.), samt udnyttelse af data og informationer i nærreal tid under hensyn til kvalitetsproblemer.     
 
Et mål i relation til det arktiske er etablering af et internationalt arktisk informations- og videncenter med tilhørende datacenter. Med de nye økonomiske muligheder, som klimaændringen åbner op for i det arktiske (f.eks., olie/gas/mineral udvinding, fiskeri, turisme, shipping og infrastrukturbygning) forventes at sådant center at få stor interesse. Der tilsigtes en generisk og skalerbar systemløsning, der også kan anvendes i andre domæner og kan skalere til ekstremt store datamængder.

Prækonsortiet omfatter en række IT forskningslaboratorier og virksomheder (større og mindre), samt en række arktiske forskningsinstitutioner.

StatusFinished
Effective start/end date30/06/200927/10/2009

Funding

  • Independent Research Fund Denmark | Technology and Production sciences