Interaktions-temaer i musikterapi

  Description

  Min ph.d. forskning (Holck 2002) resulterede i fund, beskrivelse og afgrænsning af et klinisk fænomen kaldet "interaktions-temaer" i musikterapi med børn med betydelige funktionsnedsættelser, herunder børn med autisme. Resultatet er udgivet i en Peer Reviewed artikel i Nordic Journal of Music Therapi 2004, 13(1), s. 3-19. Endvidere har resultatet været præsenteret på følgende konferencer: Den 3. Nordiske Musikterapikonference, Finland 1997, Den 4. Europæiske Musikterapikonference, Belgien i 1998 og Den Første Danske Musikterapikonference, Brandbjerg 2000 (som Keynote). I den videre perspektivering af fænomenet indgår beskrivelser af beslægtede former for "handlings-temaer" i forhold til normaltbegavede børn med psykiatriske problemstillinger, beskrevet i artikelform i U. Holck (2003) (red) Musikterapi i Psykiatrien, Årsskrift 3, s.22-31.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/08/200201/07/2004

  Keywords

  • Music Therapy
  • Interaction Themes
  • Children with severe functional limitations
  • Autism