Interkulturel kompetence på danske efterskoler

Description

Formålet med efterskoleprojektet er at undersøge og dokumentere, hvordan efterskolens organisering, undervisning i formelle og uformelle læringsrum kan bidrage til elevernes tilegnelse og mestring af interkulturelle kompetencer.
Teoretisk tager projektet afsæt i praksisteori og kritisk interkulturel kompetenceforskning. Metodisk arbejdes med feltarbejde; med elever som medforskere, med memory-work og med semi-kvantitative spørgeskemaer.
Eleverne vil blive undervist i interview teknik og observation og blive bedt om at foretage interview på egen efterskole, samt på en anden efterskole. De vil også blive bedt om at arbejde med memory work med tidligere elever. Hensigten med at inddrage eleverne som medforskere er, for det første, at få adgang til en anden viden omkring elevernes oplevelser og, for det andet, at undersøge om man med fordel kan udvikle interkulturel kompetence ved at arbejde med interview.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201731/07/2018