The INTERLOC Project. Gender, Class and Ethnicity. Intersectionality and Local Citizenship.

Project Details

Description

Formålet med INTERLOC-projektet er at udvikle ny viden om medborgerskab, hverdagsliv og identiteter i forhold til køn, klasse og etnicitet i en bestemt lokalitet.

Projektets konkrete udgangspunkt er Aalborg Øst, hvor der fokuseres både på den danske majoritet og de etniske minoriteter. En af de grundlæggende antagelser er, at vidtrækkende globale forandringer afspejler sig i lokale kulturelle praktikker, differentieringer, livsstile og identiteter. Vores indgang til studiet bygges op om kernebegreberne: intersektionalitet, hverdagsliv, medborgerskab og politiske identiteter.

I projektet undersøges samspillet mellem på den ene side samfundets overordnede strukturer, diskurser og politikker og på den anden side individers og gruppers hverdagsliv, politiske identiteter og kulturelle praksis; alt sammen i et bestemt område. Ambitionen er at videreudvikle forståelsen af de komplekse dynamikker, der præger interaktionen mellem køn, klasse og etnicitet i moderne globaliserede velfærdssamfund. Metodisk benytter projektet sig primært af livshistoriske fortællinger, fokusgruppeinterviews og etnografisk feltarbejde i bydelen. Desuden arbejdes kvantitativt med bydelens sociale og symbolske profil.

Short titleINTERLOC
StatusFinished
Effective start/end date01/10/201030/09/2011

Funding

  • <ingen navn>