Internationalisering af konsulentydelser (Erhvervsinnovatørprojekt - Anne Bundegård)

 • Bundgård, Anne (Project Participant)

  Project Details

  Description

  Formålet med erhvervsinnovatørinitiativet er, at fremme dansk erhvervslivs udviklingsmuligheder, ved at: Fremme udvikling og innovation i mindre virksomheder gennem erhvervsinnovatør-projekter. Sikre tilførsel af ny viden til de mindre virksomheder gennem ansættelse af en højtuddannet person i en given periode. Udvikle kompetencer og førleder-erfaring hos erhvervsinnovatørerne gennem projektarbejde, der kan føre til ansættelse i virksomhederne. Initiativet retter sig mod virksomheder med op til 50 ansatte og til personer med minimum en bachelorgrad. Der kan også tilknyttes en uddannelsesinstitution til projektet. Samarbejdet mellem parterne skal udmønte sig i et sammenhængende udviklingsprojekt for virksomheden. Projektet arbejder med, at sikre en længerevarende eksport af små og mellemstore virksomheders produkter til fjerntliggende markeder ved at: Reducere eksportbarriererne ved at bygge bro mellem Danmark og det fjerntliggende marked, idet konsulenten er repræsenteret i Danmark såvel som det fjerntliggende marked. Derved kan konsulenten fungere som bindeled mellem den danske SMV og amerikanske samarbejdspartnere. Sikre kompetencelæring hos de små og mellemstore virksomheder, således at disse selv kan varetage internationaliseringen til andre fjerntliggende markeder. Sikre SMV en mere kontinuerlig indsats overfor det fjerntliggende marked. Projektet skal munde ud i en afprøvet retningslinie for SMVs internationalisering gennem brugen af en konsulent. Retningslinien skrives ud fra observationer under et fremstød for danske små og mellemstore virksomheder inden for træ-, møbel-og køkkenindustrien, som ønsker at trænge ind på det amerikanske marked. Forløbet finansieres afMinisteriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling samt Sandgaard Management.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200330/06/2004