Project Details

Description

Ph.d.-projektet er et kultur- og diskursanalytisk forehavende, der fokuserer på viden og forestillinger om Internettet. Projektet analyserer, hvorledes viden og forståelse om en teknologi konstrueres: det være sig, hvordan vi eksempelvis er kommet til at forstå Internettet som et demokratisk redskab, en samfundsrevolution, en økonomisk drivkraft eller som en trussel for en konstant overvågning. Hovedtesen er følgelig, at vi qua vores egen socialitet, historik og kulturelle, økonomiske, politiske etc. rammebetingelser og praktiske adfærd attribuerer social mening til teknologiske artefakter som igen afspejler og afæsker social udveksling Projektets primære teoretiske ressourcer er den foucaultske diskursanalyse og vidensarkæologi samt Science and Technology Studies-traditionen (STS).
StatusFinished
Effective start/end date01/03/200201/03/2005