Interorganisatorisk samarbejde som metode til at kvalificere rådgivningen til ofre

Project Details

Description

Der kan aktuelt observeres en stigende kompleksitet i kriminalitetsformer, såsom it-relateret kriminalitet, psykisk vold og digitale sexkrænkelser, hvilket medfører nye typer af ofre. Denne udvikling stiller tilsvarende, kontinuerligt nye krav til de frivillige og offentlige organisationer såsom Politiet, Offerrådgivningen, sundhedsvæsenet, der tilbyder rådgivning til ofre. Disse krav undersøger Ph.d.-projektet pba. tre problemstillinger: 1) En afdækning af, hvordan ”offer”-begrebet har forandret sig i takt med opkomsten af nye kriminalitetsformer, herunder hvordan og hvornår en person anses for at være ”offer” med udgangspunkt i kulturelle og latente normer og værdier. 2) Analyse af barrierer og muligheder med hensyn til etablering af virkningsfulde interorganisatoriske samskabelsesprocesser mellem offentlige og frivillige organisationer således, at det sikres, at der i den frivillige sektor ydes en helhedsorienteret, situationsbestemt og samfundsrelevant rådgivning i overensstemmelse med de aktuelle og nye offertypers efterspørgsel. 3) Med udgangspunkt i aktuelle og nye offertypers rådgivningsbehov er formålet at præsentere ”best practice” for interorganisatorisk samskabelse, der bidrager til at sikre en adækvat og situationsbestemt rådgivning til ofre for kendte og nye kriminalitetsformer. Der anvendes mixede metoder til at belyse projektets problemstillinger, sociologisk teori om offerkonstruktioner, teorier om interorganisatorisk læring og interorganisatorisk samarbejde.
StatusActive
Effective start/end date01/01/202130/09/2024

Collaborative partners

  • Offerrådgivningen i Danmark (Joint applicant)