Project Details

Description

Medforfatter på følgende rapporter:
Rapport 1: Effektive og bæredygtige byggeprocesser i Øresundsregionen - Teknologi, proces, produkt, kvalitet og innovation samvirkes i et ny-industrielt perspektiv.
Rapport 2: Byggevarekataloger som digitalt koncept i Øresundsregionen- Analyse og forslag til udvikling af effektive og bæredygtige byggeprocesser.
Rapport 3: Arbejdsinstruktioner som digitalt koncept i Øresundsregionen - Analyse og forslag til udvikling af effektive og bæredygtige byggeprocesser.
Rapport 4: Kvalitetsstyring, egenskaber og tolerancer - Analyse og forslag til udvikling af effektive og bæredygtige byggeprocesser.
Rapport 5: Danske casestudier og interview om Øresundsregionens udvikling - Analyse af holdninger om effektive og bæredygtige bygge-processer.
Rapport 6: Svenska fallstudier och empiri om Öresundsregionens utveckling - Analys av hållningar om effektiv og hållbara byggprocesser
StatusFinished
Effective start/end date01/06/201131/10/2012