Investigation of the effects of having a male adult friend for boys’ well-being, risk-behavior and school engagement.

  • Vitus, Kathrine (CoI)
  • Damm, Anna Piil (PI)
  • Perregaard, Nathalie (PI)
  • van Mastrigt, Sarah (CoI)
  • von Essen, Emma (CoI)
  • Rouland, Benedicte (CoI)

Project Details

Description

Kan det styrke børns trivsel og skoleengagement, samt mindske risikoadfærd at have en voksenven? I et pilotprojekt udarbejdes i samarbejde med Børns Voksenvenner et forskningsdesign for en effektevaluering.

Målgruppe:
Fortrinsvist børn i alderen 6-12 med et spinkelt familienetværk, som kan have gavn af en voksenven.

Antal deltagere:
Det forventes, at cirka 400 børn vil deltage i evalueringen.

Indsats:
Børnene i projektet får tildelt en voksenven, typisk af samme køn. Det er den frivillige organisation Børns Voksenvenner, som rekrutterer de voksne og uddanner dem til at indgå i socialt samvær med børnene. De deltagende voksne opfordres til, at venskabet varer i mindst et år, og besøgene foregår to til fire gange om måneden. Den voksne og barnet bestemmer selv, hvilke aktiviteter de vil lave sammen, hvilket kan være alt fra at gå en tur i skoven, spille spil, lave mad, tegne, læse, gå i biografen, fiske, cykle ture eller bare sidde og snakke.

Forskning:

I et pilotprojekt udvikles i samarbejde med Børns Voksenvenner et design for evalueringen af effekten af at have en voksenven. Projektet forventes at benytte både kvalitative og kvantitative målingsredskaber.
I den kvalitative undersøgelse vil et mindre antal drenge og deres mødre, voksenvenner og skolelærere blive interviewet og børnene vil deltage i fokusgruppeinterviews. Emnerne vil dreje sig om drengenes sociale og psykiske helbred, kønsmæssige- og etniske identitet og socialkulturelle kapital.
I den kvantitative undersøgelse anvendes registerdata og spørgeskemaer, og fokus er her på, hvilken effekt det at have en voksenven har på barnets trivsel, bekymrende skolefravær, nationale tests i dansk og matematik, risikoadfærd og fritidsbeskæftigelser.
Short titleBørns Voksenvenner
AcronymBVV
StatusActive
Effective start/end date01/04/201531/12/2021

Funding

  • Forskningsrådet for Samfund og Erhverv: DKK6,399,171.00