Investor relations og børsprospekter

Project Details

Description

Virksomheders offentliggørelse af information, rapportering og kommunikation har siden midten af 1990'erne fået øget fokus. Det har betydet nye og anderledes krav til virksomheders eksterne kommunikation, og det er væsentligt at virksomheder håndterer deres kommunikation til kapitalmarkedet på en systematisk og velovervejet måde. Investor Relations (IR) har at gøre med pleje af relationerne til virksomhedens investorer og disses rådgivere. Formålet med IR er, at hjælpe kapitalmarkedet med at forstå værdiskabelsespotentialet i den pågældende virksomhed. I projektet har vi for det første studeret betydningen af IR, samt hvorledes kommunikationen til aktiemarkedet kan ske med udgangspunkt i virksomhedens forretningsmodel. For det andet har vi studerede børsprospekters informationsindhold ved anvendelse af et såkaldt disclosure indeks med 78 items fordelt på 6 forskellige kategorier (Employees, Customers, IT, Processes, R&D, and Strategy Statements). Listen blev blevet udarbejdet med udgangspunkt i den relevante disclosure- og videnregnskabslitteratur.
StatusFinished
Effective start/end date01/01/200031/01/2010