IPR Nord - et fagligt netværk

  • Krejsager, Birgitte (Project Manager)

Project Details

Description

Aktiviteten ”IPR Nord netværk” falder ind under projektets indsat omkring netværksopbygning, og støtter op omkring virksomhedskontakt og samarbejde mellem universitet og erhvervsliv. Dertil omhandler aktiviteten om en integration af teori og praksis i et samarbejde mellem forskere og virksomheder. Samarbejde mellem universitetets forskere og virksomheder vil øge innovation, videndeling og kompetenceopbygningen hos regionens virksomheder og institutioner.
Aktiviteten vil arbejde med udviklingen af netværket IPR nord, som arbejder efter en triple helix model, hvor der samarbejde i netværket mellem offentlige institutioner, Virksomheder og universitet. Det vil være med at løfte regionen og løfte virksomheder i forhold til arbejdet med IPR.
StatusActive
Effective start/end date01/11/2011 → …