IT-Indsatsen på AAU

Project Details

Description

ITI er AAUs femårige initiativ (1998-2003), der skal bidrage til udvikling og omstilling af hele universitetet til IT. Der arbejdes med en netværksbaseret omstillingsmodel. Projektet har tilknyttet ca. 100 omstillings-, udviklings- og forskningsprojekter. ITI forsker i informations- og kommunikationsteknologi (IKT) og læring; design og implementering; tekniske aspekter af IKT; IKT og institutionel kapacitetsopbygning; IKT og vidensopbygning og vidensdeling i den lærende organisation; IKT og udviklingsforskning. ITI er et tværfakultært center. Læs også www.iti.auc.dk/ ITI er støttet af Konsistorium, Forskningsministeriet, Undervisningsministeriet og SparNord fonden. (Tom Nyvang, Ann Bygholm, Lone Dirckinck-Holmfeld)
StatusFinished
Effective start/end date01/01/199831/12/2003