Junctures of change' in the integration of young refugees.

  • Vitus, Kathrine (PI)
  • Skovdal, Morten (CoI)
  • Dånge, Louise (Project Participant)

Project Details

Description

This study explores 'junctures of change' as they manifest in the integration
trajectories of young refugees in Denmark. The study combines in-depth qualitative research, analysis of national policy changes and case studies of the
implementation of national policy in two municipalities. Through a transitionsperspective and biographical narratives, the study unpacks the conditions and timings (‘junctures of change’) that shape young refugees’ integration trajectories in decisive ways. The study seeks to develop analytical tools to better understand the ways individual actors, support organisations and policy systems can interact to facilitate integration. The project contributes to the development of the research field of migration and integration by developing ‘junctures of change for integration’ as a specific problem space for research that informs integration policies and interventions to support young refugees' transition into Danish society.

Layman's description

Projektet undersøger unge flygtninges oplevelser af afgørende faktorer for deres
livstransitioner og integration i det danske samfund. ’Integration’, som det forstås både i integrationspolitiske tiltag, fx det kommunale integrationsprogram, og af de unges selv – belyses gennem et analytisk fokus på ’junctures of change’, dvs. tidslige og rumlige sammenfald af begivenheder, sociale relationer, muligheder og omstændigheder, som faciliterer nye livsbaner, handlingskompetencer og deltagelsesmuligheder i eget liv og samfundet. Gennem kombination af dybdegående kvalitative studier af unge flygtninges egne perspektiver med casestudier af praktisk implementering af nationale integrationsmålsætninger i to forskellige danske kommuner, har projektet til formål at belyse; i) de unges egne oplevelser af ’junctures of change’ som har afgørende betydning for samfundsmæssig integration, herunder ift. uddannelse, sundhed og sociale relationer, og ii) hvordan kontekstuelle integrationsstrukturer i forskellige danske kommuner muliggør – eller vanskeliggør - disse ’junctures of change’. Projektet udvikler en ny teoretisk tilgang til unges integration, som forankrer integrationsprocessen i et bredere perspektiv af unges transition til voksenlivet gennem tidsbestemte livsfaser. Studiet leverer desuden analytiske greb til mere brugersensitiv og -orienteret integration til brug for integrationsaktører i de danske kommuner og politiske beslutningstagere.
Short titleJunctures
AcronymJunctures
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201831/12/2021

Collaborative partners

  • University of Copenhagen

Funding

  • Independent Research Fund Denmark | Social Sciences: DKK3,657,920.00

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.