Kønsarbejdsdelingen - barrierer og ressourcer i 4-generations samfundet

    Project Details

    Description

    Kønssegmenteringen er ikke blevet grundigt empirisk undersøgt i Danmark de sidste 10 år, og samtidig er den i Danmark relativt nye problematik omkring en eventuel etnisk segmentering snarere blevet antydet end egentlig undersøgt. Formålet med dette projekt er derfor at afdække den køns- og etnisk segmenterede opdeling af arbejdsmarkedet og blandt andet at undersøge alderens og uddannelsens interaktion med segmenteringen. En arbejdshypotese er, at kønssegregeringen er blevet stærkere horisontalt - men svagere vertikalt - på en sådan måde, at grænserne mellem kvinders og mænds arbejdsmarked er blevet skarpere - snarere end udvisket. En anden arbejdshypotese er, at indvandrere har overtaget dele af arbejdsmarkedet - samtidig med at mandlige indvandrere er trængt ind på tidligere kvindedominerede områder. Projektet er et led i et kontinuerligt forskningsprojekt og samtidigt et selvstændigt bidrag til arbejdet i EU-ekspertnetværket: Gender and employment, som kontinuert undersøger EU-landenes handlingsplaner for udviklingen på arbejdsmarkedet og vurderer tiltag mht. ligestilling.
    StatusActive
    Effective start/end date19/05/2010 → …