Kønsmagt i forandring. Magt og demokratiseringsprocesser i Danmark (1999-2002)

    Project Details

    Description

    Projektet er tilknyttet Den danske Magtudredning. Det teoretiske sigte er at diskutere magtforståelser i forhold til køn. Formålet vil bl.a. være at perspektivere grundlæggende empiriske forandringer i kvinders og mænds forhold til politisk magt og demokrati. Empirisk lægges der op til at se på kvinders politiske organisering dels som et udtryk for politisk myndiggørelse og kamp for anerkendelse som lige medborgere, dels som et udtryk for kvinders integration i den politiske offentlighed og kamp om den politiske magt. De tre delprojekter har fælles udgangspunkt i den særligt danske kønsmagtprofil set i et nordisk og europæisk komparativt perspektiv. De tre delprojekter er: 1. Kvinder som aktører i den danske politiske offentlighed (Birte Siim) 2. Køn og empowerment - politiske identiteter og strategier (Ann-Dorte Christensen) 3. Køn, magt og beslutningsprocesser (Anette Borchorst) Fra projektet er publiceret en antologi om Kønsmagt i forandring på Hans Reitzels Forlag og heri er et kapitel om forskningsdiskurser fra projektet, dertil kommer en engelsksproget og to dansksprogede artikler om køn, magt og beslutninger. Tre forskningsrapporter om 1) Køn, etnicitet og organisering af etniske minoritetskvinder, 2) Politiske identiteter og kønspolitiske positioner blandt unge voksne kvinder, og 3. om Køn, magt og beslutninger er under udgivelse i 2003.
    StatusFinished
    Effective start/end date01/09/200401/09/2004