Kanonisk ret i dansk middelalder - med særligt henblik på en forståelse af de særlige politiske problemer der knytter sig til relationen mellem den danske kirke og pavemagten.

    Project Details

    Description

    I første omgang arbejdes med et projekt, som undersøger karakteren af den danske ærkebiskop Anders Sunesens legationer fra hhv. 1204 og 1212. En sådan undersøgelse fordrer i sig selv en indledende undersøgelse af legationsbestemmelserne i kanonisk ret, både i deres 'oprindelige' form, som indføjet i Gratians Decretum ca. 1140 og med hensyn til de ændringer disse legationsbestemmelser er undergået især i perioden fra Gratian og til Innocens III's pontifikat 1198-1216. Disse ændringer kommer til udtryk dels gennem pavelige diplomer og i kondenseret form i pavens dekretsamling, Compilatio tertia fra ca. 1208. Også Gregor IX's Liber extra fra 1234 vil være af betydning i denne undersøgelse af legationsrettens ændringer i første halvdel af det 13. århundrede. Resultaterne af denne undersøgelse vil i sig selv være af værdi overfor en endelig bestemmelse af karakteren af den danske ærkebiskops legationsmagt, idet en sådan ikke foreligger idag. En endelig bestemmelse af karakteren af den danske ærkebiskops legationsmagt i Danmark, Skandinavien og Baltikum vil herudover have værdi i en fortsat udforskning af dels Danmark som korstogs-samfund i 12. og 13. århundrede, dels Danmarks rolle i kristianiseringen af Baltikum i 13. århundrede. Der vil senere blive arbejdet med andre delprojekter under rammen 'kanonisk ret i dansk middelalder'. Produkt: Der arbejdes hen imod en dansk-sproget artikel.
    StatusFinished
    Effective start/end date19/05/201001/01/2012