Karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne

Project Details

Description

Måler vi det, der læres, eller lærer vi det, der kan måles?
- Forskningsprojekt om karaktergivning og bedømmelsesformer på ungdomsuddannelserne.

Baggrund og forskningsspørgsmål
Konkurrencestaten forudsætter måling og målstyring og karaktergivning er noget af det vigtigste i uddannelsessystemet, også på grund af den stigende interesse for den nationale og internationale benchmarking. Karakter har en enkelthed, som lader sig debattere, sammenligne, nationalisere osv. Samtidig er karaktergivning også i praksis på uddannelserne et tidseffektivt og konkret redskab, som undervisere kan gøre brug af, og for en dels vedkommende efterlyser eleverne på deres side også konkrete tilbagemeldinger på deres indsats og niveau.

Samtidig ved vi, at et ensidigt fokus på karakterer er problematisk for læringskultur såvel som for elevernes læring, trivsel, motivation og selvstændighed mv., ligesom der er risiko for at spærre for netop den kompetenceudvikling, der er målet med uddannelserne.

Karaktergivning og bedømmelsesformer er således forbundet med en række dilemmaer og udfordringer - både for den enkelte og for uddannelsessystemet som sådan: Et konkurrence- og sammenligningselement, der risikerer at tage overhånd, pres på eleverne i forhold til blandt andet videre optagelseskrav, snævre læringstilgange hos såvel undervisere som elever og demotivering af elever, der ikke performer godt.

Der er derfor behov for viden om, hvordan man kan bedømme elever i de danske ungdomsuddannelser på måder, som fremmer de kompetencer og læringsmål, der efterlyses hos de danske unge af såvel de unge selv som af samfundet.

På baggrund af empiriske undersøgelser på en række ungdomsuddannelser, har dette forskningsprojekt til formål at generer viden om, hvordan forskellige bedømmelsespraksisser påvirker forskellige unge såvel som læringsmiljøet på uddannelserne.

På den baggrund stilles følgende forskningsspørgsmål:
Hvilke bedømmelsesformer, herunder karaktergivning, eksisterer på de forskellige ungdomsuddannelser?
Hvordan spiller bedømmelsesformerne ind på uddannelsernes læringsmiljø og på elevernes uddannelsesstrategier og læring?
Hvordan bringes karakterer og bedømmelsesformer til at bidrage til de unges myndiggørelse og læring?
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201631/08/2018

Research Output

 • 1 Book
 • 1 Book chapter
 • 1 Conference abstract for conference

Learning in a performance culture: a Danish study on grades, learning and student strategies in upper secondary education programs

Louw, A. & Katznelson, N., 14 Aug 2019, p. 21. 21 p.

Research output: Contribution to conference without publisher/journalConference abstract for conferenceResearch

Open Access
File
 • 15 Downloads (Pure)

  Karakterbogen: Om karakterer, læring og elevstrategier i en præstationskultur

  Katznelson, N. & Louw, A. V., 2018, 1 ed. Aalborg Universitetsforlag. 109 p. (Ungdomsliv).

  Research output: Book/ReportBookResearchpeer-review

  Open Access
  File
  7689 Downloads (Pure)

  Unge i gymnasieskolen

  Katznelson, N. & Louw, A. V., 2017, Gymnasiepædagogik: En grundbog. Jørgensen, H. S., Ingerslev, G. H. & Dolin, J. (eds.). 3 ed. København: Hans Reitzels Forlag, p. 83-101 19 p.

  Research output: Contribution to book/anthology/report/conference proceedingBook chapterResearchpeer-review