Description

Danmark har en omfattende og moderne kartoffelproduktion, som ståroverfor væsentlige udfordringer i forhold til grøn omstilling, fordikartoffelskimmel udgør en vedvarende trussel, der nødvendiggør ethøjt fungicidforbrug. Forbedret modstandsdygtighed i danskeelitesorter, som i forvejen er optimeret mht udbytte ogdyrkningsegenskaber, vil derfor medføre store økonomiske ogmiljømæssige gevinster. Hertil kommer ønsket om egenskaber, somkan mindske kvalitetforringelse under lagring, udvide anvendelsen afstivelsen i industrien, mindske acrylamid dannelse underforarbejdning og forbedre kulhydratsammensætningen rettet modforebyggelse af livsstilsygdomme. Kombineret med bedresygdomsresistens vil disse egenskaber bidrage til økonomisk vækstunder hensyntagen til miljøet og med gevinst for folkesundheden. Detvil også imødekomme EU’s krav til agroindustrien om at nedbringebrugen af pesticider og indføre grænser for acrylamidindhold iforarbejdede kartoffelprodukter som snacks og pommes frites.Projektet vil anvende ny biologisk baseret præcis forædling til atforbedre sygdomsresistens og kvalitet i danske kartoffel elitesorter.Præcis forædling vil, i modsætning til traditionelle metoder, ske udenat kompromittere andre af elitesorternes omhyggeligt opbyggedeegenskaber. Vi har etableret og udbygget teknologien i kartoffel, og vived, hvordan vi opnår forbedret sygdomsresistens og nyekvalitetsegenskaber.
AcronymKRISPS
StatusNot started
Effective start/end date01/01/202031/12/2023

Funding

  • Landbrugsstyrelsen: DKK9,218,654.00