Project Details

Description

2012-2014 KIDS - Kvalitet i Daginstitutioner. I KIDS projektet har vi arbejdet med at udvikle et konkret redskab til vurdering og udvikling af kvalitet i daginstitutioner. Der er i KIDS fokus på at vurdere og udvikle de omgivelser, der udgør børnenes betingelser for læring og udvikling. KIDS er udviklet og afprøvet i samarbejde med Slagelse Kommune og er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag. https://dpf.dk/produkt/proeveevaluering/kids-kvalitetsudvikling-daginstitutioner. KIDS skriver sig ind i en national og international debat om, hvad der er kvalitet i dagtilbud, og er et af flere redskaber, der ser på omgivelsernes betydning for at skabe gode udviklingsmuligheder for børn. https://dpu.au.dk/viden/video/kids-hvordan-kan-man-maale-kvalitet-i-daginstitutioner/
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201201/01/2014