Klog På Naturfag - forskningsdel

Project Details

Description

Et design-baseret forskningsprojekt, der simultant med udvikling af KlogPåNaturfag.dk undersøger: Online opkvalificering af naturfagslærere i grundskolen. Udviklingsprojektet gennemføres af Kata Fonden (tidligere Universe Fonden). Fokus er på at hvor der er fokus på at understøtte kompetence udvikling hos lærerne gennem en online platform, mhp at udføre mere inquiry-based learning, der bidrager til at øge elevernes faglige motivation, undring og sammenhæng mellem teori og praksis. Se mere på nedenstående links og publikationer.
AcronymKpN
StatusFinished
Effective start/end date01/07/201401/04/2018

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.