Project Details

Description

Hvis fremtidens transportsystem skal være bæredygtigt skal vi sikre et sammenhængende mobilitetsnet, der gør det let at komme fra A til B ved at kombinere flere forskellige transportmidler.

Knudepunkter er de bindeled, der skal understøtte kombineret mobilitet i udvekslingen mellem forskellige steder – fx mellem by og land. Det kan være togstationen, det store samkørsels anlæg eller det lille busstop, med cykelparkering på det lokale gadehjørne.

KNUDEPUNKTET er en platform til videnproduktion og -deling om knudepunktsudvikling. Platformen drives igennem et forskning-praksis samarbejde mellem Aalborg Universitet: Center for Mobilitet og Urbane Studier og NIRAS: byudvikling og bæredygtig mobilitet.

Samarbejdet er forankret i C-MUS PRAKSIS.

Relevante spørgsmål som vi ønsker at undersøge og belyse via tværfagligt samarbejde på tværs af offentlige og private aktører:
-Planlægning: Hvordan udpeger, organiserer og forbinder vi transportmidler i knudepunkter?
-Kapacitet: hvordan sikrer vi god adgang til knudepunkter og hvordan arbejder vi med knudepunkter, der kan håndtere skift mellem transportformere i flere forskellige skalaer?
-Design: Hvordan formgiver vi knudepunkter, så de bliver en aktiv og integreret del af stedet og bylivet?
-Adfærd: Hvordan skaber vi attraktive og trygge mødesteder der inviterer til kombineret og bæredygtig mobilitet?
-Organisering, økonomi og drift: Hvordan skaber vi en organisering, der kan håndtere udvikling og drift af fremtidens knudepunkter på tværs af mange aktører?
-Data: Hvordan kan vi bruge data til udvikling og drift af knudepunkter?
-Digitalisering: hvordan kan det fysiske knudepunkt og virtuelle hjælpemidler spille sammen i at understøtte bæredygtig kombineret mobilitet? (rejseplanlægning og MaSS – Mobility as a Service)
-Funktioner og services: hvilke andre funktioner og services end transport kan med fordel integreres på knudepunktet?
-… og mange andre gode spørgsmål efterhånden, som vi bliver klogere.

Aktiviteter og ideer vi vil søsætte med platformen:
-Vi vil indsamle, analysere, kvalificere og dele viden på området
-Vi vil aktivere og involvere forskellige aktører og fagligheder
-Vi vil arbejde med konkrete cases og gerne prototypetests
-Vi vil søge international erfaring og viden
-Vi vil udvikle metoder/principper til udvikling og drift af fremtidens knudepunkter
-Vi vil facilitere workshops, studieture mv.

Platformen er baseret på et solidt fundament hvor vi allerede har gennemført en række aktiviteter, der stiller skarpt på knudepunkter.
-AAU-studio samarbejder om stedsbaseret knudepunktsudvikling i byen og på landet siden 2018
-Artikler om knudepunktsudvikling
-Konference om fremtidens knudepunkter
-Netværksgruppe på LinkedIn for aktører med interesse i knudepunktsudvikling
-Ph.d. projekter om mobilitetsdesign samt letbaner og byudvikling
-NIRAS arbejde med konkrete projekter ift. knudepunktsudvikling
-Forskning i fodgængermobilitet, automatiseret mobilitet, og havneudvikling (links?)
-Evt. bredere projekter, publikationer om multimodal, bæredygtig mobilitet her
StatusActive
Effective start/end date31/03/2021 → …

Collaborative partners

  • NIRAS A/S

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.