Project Details

Description

PhD-projektet undersøger social bæredygtighed i omdannelsen af socialt udsatte almene boligområder til blandede bydele. Det sker gennem et samskabende aktionsforskningsdesign, hvor jeg i samarbejde med praktikere i et socialt udsatte boligområde, der gennemgår en større byudviklingsindsats, udvikler og afprøver metoder til at fremme social bæredygtighed i byudviklingen.

”Social bæredygtighed” er et samlebegreb, der henviser til principper om deltagelse, fællesskab, lighed og social inklusion i byudvikling. Social bæredygtighed er et begreb, der trækker tråde på tværs af fysiske og sociale indsatser, og som kalder på en bred involvering af forskellige aktører i byudviklingen. Derfor er jeg interesseret i at undersøge, hvordan social bæredygtighed samskabes i et samspil mellem forskellige typer af urbane praktikere og civilsamfundsaktører i området.

Projektet udføres for Center for Boligsocial Udvikling med støtte fra Realdania.
StatusActive
Effective start/end date15/10/201915/10/2023