Public health communication

  Project Details

  Description

  Projektet er tværfagligt og har som mål at undersøge, hvad sundhedssektoren, herunder praktiserende læger, hospitaler, etc. gør for at sætte potentielle patienter  i stand til fx. at stille deres egen diagnose ved hjælp af tekster på internettet, pjecer, indlægssedler, etc. Baggrunden for projektet er at borgerne gradvist har fået overdraget mere og mere ansvar for egen sundhed, hvilket stiller store krav til sprog og kommunikation, hvis misfortolkninger og fejldiagnosticering skal undgås.
  StatusFinished
  Effective start/end date01/11/200701/11/2009

  Funding

  • <ingen navn>