Komparativt, internationalt studie af  folkesundhed og kroniske sygdomme med empirisk forankring i diabetes.

  Project Details

  Description

   

  Komparativt, internationalt studie af  folkesundhed og kroniske sygdomme med empirisk forankring i diabetes.

   

  Baggrunden for studiet er tidligere erfaringer som Contractor og European Coordinator på et projekt omkring kroniske sygdomme, specifikt diabetes i fire af de gamle europæiske lande (DK, I, NL, E).

  Det var tydeligt, at der er en række sociologiske og politologiske forklaringslogikker der mangler at blive undersøgt nærmere som forklaring på forskelle mellem de enkelte lande. Det er elementer herfra plus en ny strategisk tilgang der danner baggrund for det nye projekt.

   

  Det nye projekt omfatter fire forskellige typer af lande som grundlag for den komparative tilgang:

  • Nogle af mine gamle partnere med fokus på Spanien
  • Nogle af de nye EU- medlemslande, primært Baltikum, men også andre lande
  • Dubai og UAE og måske Oman som adskiller sig noget
  • Vietnam

   

  Der er nogle helt tydelige forskelle imellem de fire grupper af lande.

  Det kan undre, at Vietnam med ca 83 mill. indbyggere har en meget høj forekomst af diabetes og stærkt stigende. Det samme gør sig gældende i Dubai, Abu Dahbi og hele UAE.

  Jeg har indledt et godt samarbejde med de nationalt ansvarlige i Hanoi omkring Vitnam, Sundhedsministeriet, Hanoi University, Department of Public Health, Hanoi School of Public Health og det franske hospital (der hvor sars brød ud). Dertil kommer IDF (International Diabetes federation) samt WHO tilknyttet Vietnam. Jeg har holdt flere møder med de folk og de er stærkt interesseret i samarbejdet og i et fælles projekt.

   

  Dubai er anderledes. Der er få millioner indbyggere og et land med ekstreme ressourcer og en af verdens højeste forekomster af diabetes og stærkt stigende. De tilgår problemet på en ganske anden måde og har lavet et og er ved at lave et nyt kæmpecenter for problemløsning af diabetes i landet. Jeg skal igen have møder med dem på en stor konference februar 2008 i Dubai og se hvor langt vi kan komme omkring fælles samarbejde og projekt. Jeg har ligeledes kontakt til de personer fra IDF og WHO som er involveret i Dubai. IDF afholder en global konference om diabetes i Dubai 2011 og jeg vil satse på, at vi får lavet en rigtig god artikel eller flere til denne konference og det kræver god tid i den region, hvor personlige kontakter og gerne kontakter til folk omkring Ruleren er vigtige.

   

  En sundhedssociologisk og politologisk forklaringsramme omkring et komparativt projekt imellem de fire grupper af lande er utroligt videnskabeligt udfordrende af en lang række årsager.

   

  Forskningsdesign:

   

  • komparativt studie
  • sundhedssociologisk og politologisk forklaringsramme
  • en makro tilgang (den udfordrende specielt med de fire grupper), en meso tilgang, den institutionelle analyse, en mikro tilgang, den empirisk forankring i diabetes
  • Først et deskriptivt landespecifikt og komparativt på samme parametre og variable, dernæst et årsagsforklarende studie og om muligt et mere interventionsorienteret studie, i det mindste i Vietnam.
  • Metodisk vil der blive anvendt triangulerede metoder tilpasset de enkelte designs

   

   

  StatusFinished
  Effective start/end date01/01/200730/12/2011

  Funding

  • <ingen navn>