KOMPETENCEFORSYNINGmidt Akse 1

Project Details

Description

Flgeforskning af udvikling i partnerskaber mellem det beskæftigelses-uddanneses og erhverspolitiskeområde
StatusFinished
Effective start/end date01/01/201808/01/2021

Funding

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.