Project Details

Description

Formålet med projekt ”kompetencer i aktion” er at gøre virksomheden mere bevidst om betydningen af kompetencer, de faktiske kompetencer man besidder, kilder til kompetencer, virksomhedens ”absorberende kapacitet” til at tilegne sig kompetencer, virksomhedens organisering af kompetenceudvikling på alle niveauer, og virksomhedens matchning af nuværende kompetencer og dens fremtidige kompetencer profil.
Formålet er også, at give videninstitutioner, erhvervsfremmeaktører og jobkonsulenter viden og redskaber til at tilrettelægge og udvikle kompetenceforløb, der leder til aktion i virksomheder.
StatusFinished
Effective start/end date22/03/201905/09/2019