KOMPTENCEFORSYNINGmidt Akse 4

Project Details

Description

Følgeforskning af udvikling af partnerskaber mellem Beskæftigelses- Uddannelses og Erhverwspolitiskeområder
StatusFinished
Effective start/end date01/09/201830/06/2021

Funding

    Fingerprint

    Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.