Kontrol af trådformede bakterier i næringssaltfjernende renseanlæg / Control of filamentous bulking in nutrient removal activated sludge plants

Project Details

Description

Et af de mest almindelige uløste driftsproblemer på renseanlæg er forekomst af trådformede mikroorganismer, som kan give forringede bundfældningsegenskaber og skumdannelse. Formålet med dette projekt er at identificere de problemvoldende bakterier med molekylære metoder, udvikle nye genprober og studere deres in situ fysiologi. Denne viden benyttes til forbedrede kontrolstrategier, specielt mod den skumdannende Microthrix parvicella, Thiothrix, Type 0041 og andre trådformede bakterier. Projektet er en del af Rammeprogrammet CMS og løber i perioden 1998-2005. (Per Halkjær Nielsen, Jeppe L. Nielsen, Trine R. Thomsen, Peter Roslev, Amare Gessesse)
StatusFinished
Effective start/end date19/05/201019/05/2014