Project Details

Description

Siden 2010 er der indsamlet data fra alle forsyningsselskaber på energiforbruget i bygninger i den såkaldte FIE-database (under Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter), og siden 2012 har forsyningsselskaberne alle haft pligt til at indberette til databasen. Databasen indeholder værdifuld viden i form af faktisk energiforbrug i bygninger fra alle forsyningsformer over hele landet. I alt udgør databasen omkring 2 mio. datasæt; en størrelse der i kombination med information om forsyningsformer, energiforbrug og geografiske oplysninger, skaber mulighed for omfattende analyser af varmeforsyning på lokalt, regionalt og landsdækkende plan.

Projektets omdrejningspunkt vil være en screening af udvidelsespotentialet for de enkelte fjernvarmeværker, og det er hensigten at dette, vha. standardiserede analyser, skal omfatte samtlige af Dansk Fjernvarmes medlemsværker, baseret på eksakte lokale forhold.
StatusFinished
Effective start/end date01/08/201431/12/2016