Kortlægning af køn, uddannelse og befolkningsstrømme

Project Details

Description

Nordisk Ministerråd har i samarbejde med det danske Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold iværksat en tværnordisk kortlægning af udfordringer samt eksempler på best practice knyttet til problemstillinger omkring køn, uddannelse og befolkningsstrømme.

Baggrunden for kortlægningen skyldes et ønske om at belyse de særlige udfordringer, som yderområderne i Norden står overfor, med bl.a. ændrede levevilkår, dalende vækst, nedgang i antallet af arbejdspladser (især hvad angår de traditionelle mandefag), centralisering af uddannelsesinstitutioner, affolkning samt faldende børnetal.

Kortlægningen skal afdække udviklingstendenser i Nordens yderområder og præsentere eksempler på eksisterende forskning fra hvert enkelt af de nordiske lande. Kortlægningen har et særligt fokus på betydningen af køn i forhold til skitserede udfordringer og udviklingstendenser.
StatusFinished
Effective start/end date01/12/201401/10/2015

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.
 • EdLab: Uddannelse, køn og urbanisering

  Helene Pristed Nielsen (Participant)

  3 Jun 2019

  Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, seminars, exhibitions or similar

 • Køn, uddannelse og udkanter

  Helene Pristed Nielsen (Lecturer)

  3 Jun 2019

  Activity: Talks and presentationsTalks and presentations in private or public companies

 • Udvikling i Kystområder

  Helene Pristed Nielsen (Participant)

  14 Dec 2017

  Activity: Attending an eventOrganisation or participation in workshops, courses, seminars, exhibitions or similar