Project Details

Description

Projektet dækker en periode mellem 1. august 2020 og 1. juni 2021 og er påtænkt for observationer af gymnasie/kunstner partnerskaber hovedsageligt i skoleåret september 2020- december 2020. I denne periode vil nogle udvalgte gymnasie/kunstner partnerskaber dokumenteres, kortlægges og analyseres. Partnerskaber stiftes mellem Mariagerfjord Kulturskole og Mariagerfjord Gymnasium. Konkret vil nærværende projekt netop undersøge de kvalitative tendenser i gymnasiernes anvendelse og inddragelse af kunst og kultur i unges udvikling, mentale sundhed samt belyse inkluderende og udviklende aktiviteter. Desuden har projektet til formål at komme tættere på både de gode eksempler der kan inspirere regionalt/nationalt og få kendskab til styrker og dilemmaer i inddragelsen af kunst og kultur i gymnasie. Projektet tilbyder en kvalitativ undersøgelse, baseret på 4 udvalgte cases af gymnasie/kunstner samarbejde. Projektets originalitet ligger i det mangfoldige perspektiv som tilgodeser mange forskellige kunstarter (media, musik, teater/drama, billedkunst) og alle læringsperspektiver: elever, lærere, kunstnere. Dets styrke ligger i forskernes kompetencer og tidligere erfaringer med undersøgelser af kunst og kultur, kortlægning af kulturtilbud i læringsmiljøer, pædagogisk forskning ved hjælp af både kvantitative såvel kollaborative data og udvikling af pædagogiske inspirationsmaterialer.
AcronymKiL
StatusFinished
Effective start/end date01/08/202001/06/2021

Keywords

  • arts in education, creativity, well-being, culture school, high school

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.